Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

T E L E S N Á             V Ý C H O V A

V.ZŠ Telesná výchova

  
                                                              
           Z Á K L A D N Á   Š K O L A   Š K O L S K Á   2    
         M I C H A L O V C E

Trojnásobný finalista súťaže Škola roka
  2008/2009, 2009/2010, 2016/2017, 2017/2018
 
Najúspešnejšia škola OFS Slovenska za rok 2012 a 2015
 
 
Vitajte na stránkach kabinetu TV. Tu sa dozviete všetko o vyučovacom procese v telesnej výchove, o súťažiach, úspechoch našich žiakov, o akciách a kurzoch organizovaných našim kabinetom a samozrejme o novinkách vo svete školského športu.
 
                  Telesnú a športovú výchovu vyučujú ::PaedDr. Jozef Uchaľ            PaedDr. Radmila  Hajdúková      
                                                                                   Mgr.Katarína Hamadejová    Mgr.Ivan Králik 
                                                                                   PaedDr. Juraj Vetrecin                         
 
______________________________________________________________________________         
                                                              
 

                                  Š K O L A     R O K A                                       

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        
 
 
 
 
 
Olympijské festivaly Slovenska 2012 a 2015
 
 
  
 
 
Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu sme prevzali ocenenie ako najúspešnejšia základná škola.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Majstri Slovenska v gymnastickom štvorboji

 Už 4x sme obhájili prvenstvo a Dávid Čižmár je 2 roky po sebe majstrom Slovenska

 

 
 
 
 
 

 

 
                  
 
 
 
 
TOPlist
FB
Žádná data nebo nastavení...